اتوماسیون

 
اتوماسیون صنعتی به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثل کامپیوتر) به منظور هدایت و کنترل ماشین‌های صنعتی و پروسه‌های تولید می‌باشد. اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل نظیر کنترل منطقی قابل برنامه ریزی، کنترل عددی، و دیگر سیستم‌های کنترل صنعتی مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه [CAM، CAD، CAX] برای کنترل خط تولید گفته می‌شود که هدف آن کاهش نیاز به دخالت انسان است. خودکارسازی یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه‌هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می‌رساند. نمایان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بخش خودکارسازی رباتهای صنعتی هستند. اتوماسیون بطور فزاینده ای نقش مهمی را در اقتصاد جهانی و در آزمایش و تجربه روزانه ایفا می‌کند. مهندسان تلاش می‌کنند دستگاه‌های خودکار را با ابزار ریاضی و سازمانی ترکیب کنند، تا بوسیله ایجاد سیستم‌های پیچیده، پاسخ گوی نیازهای به سرعت در حال گسترشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انسانی باشند.

Go to Top