در دنیای پمپ‌های خلاء روتاری برای تطابق با انواع مختلف پمپ، نیاز به انواع مختلفی از روغن است. بحث اینجا پمپ‌های خلاء بالا که در صنایعی مانند برودت و کوره‌های خلاء و … استفاده می‌شوند را شامل می‌شود. این نوع پمپ‌ها در بسیاری از کاربردهای صنعتی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید تحت شرایط مختلف کار کنند.

یک پمپ خلاء می‌تواند به طور مداوم کار کند و یا بصورت دوره‌ای مورد استفاده قرار گیرد،

این عوامل باید در انتخاب روغن مناسب مورد توجه قرار گیرد تا این فرایند با روغن استاندارد تولید شده مطابقت داشته باشد یا در صورت نیاز لوازم جانبی اضافی برای مقابله با آلاینده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

Go to Top