روغن کمپرسور

 
 

هدف اصلی روغن برودتی در یک سیستم تبرید، روغنکاری کمپرسور است که هوای سرد را تولید می‌کند. روغن باعث کاهش اصطکاک روی قطعات فلزی، کاهش سایش در کمپرسور و طول عمر سیستم می‌شود. روغن برودتی دارای یک فرمول مخصوص است که برای استفاده در سیستم‌های خنک کننده طراحی شده، بنا بر این استفاده از روان کننده‌ی پیشنهاد شده برای تجهیزات مهم است. روغنی که بیش از حد سنگین است، در تمام قسمت‌های کمپرسور جریان نخواهد یافت. روغنی که بیش از حد سبک است به درستی نمیتواند خواسته‌های روغنکاری را انجام دهد و باعث روانکاری ناکافی می‌شود.

روغن سیستم‌های تبرید در دو نوع اصلی وجود دارد: روغن مصنوعی و روغن معدنی. در حالی که روغن مصنوعی عمر بیشتری دارد، روغن معدنی قیمتی در حدود نصف روغن مصنوعی دارد. و به طور معمول در کاربردهای صنعتی مانند تهویه مطبوع برای ساختمان و فریزر فروشگاه‌های مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Go to Top