جدول لوله مویی و یا کاپیلاری تیوب

لوله موئین به عنوان کنترل کننده جریان مبرد در سیستم‌های تبرید استفاده میگردد. جدول لوله مویی در انتهای این بخش قابل دانلود است.
کنترل کننده‌های مبرد بدون توجه به نوع کارشان دو وظیفه بعهده دارند:

  1. اجازه جریان مبرد مایع از لوله مایع به اوپراتور با همان شدت تبخیر مایع در اوپراتور.
  2. ایجاد اختلاف فشار بین طرفین پرفشار و کم فشار سیستم؛ برای اینکه مبرد بتواند تحت شرایطی که در فشار کم اوپراتور تبخیر می‌شود، در فشار زیاد در کندانسور نیز تقطیر شود. از بین چند کنترل کننده، لوله موئین در سیستم‌های تبرید کم ظرفیت مانند یخچال‌ها و کولرهای گازی، و شیر انبساط اتوماتیک و ترموستاتیک در سیستم‌های تبرید با ظرفیت بالا مانند سردخانه‌ها و چیلرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله موئین ساده‌ترین وسیله برای کنترل جریان مبرد است و شامل طول معینی از لوله‌ای به قطر خیلی کم می‌باشد که مابین کندانسور و اوپراتور قرار می‌گیرد. لوله مویی بعلت مقاومت اصطکاکی زیاد و قطر کم و همچنین پدیده خفگی ناشی از تبخیر تدریجی مایع مبرد به دلیل کاهش فشار به کمتر از فشار اشباع، در مقابل جریان مبرد مایع از کندانسور به اوپراتور مقاومت می‌کند و با کنترل دبی مبرد عبوری، اختلاف فشار بین آن دو را در حد لازم نگه می‌دارد. مقاومت لوله موئین با طول و قطر معین، در جریان مبرد ثابت است و دبی عبوری از آن با اختلاف فشار در طرفین لوله که همان اختلاف فشار تبخیر و تقطیر سیستم تبرید می‌باشد، متناسب است. ظرفیت جریان در لوله موئین برابر ظرفیت پمپاژ می‌باشد.
در صورتیکه طراحی لوله‌ موئین نسبت به ظرفیت تبرید مناسب بوده و صحیح بکار برده شود، در محدوده قابل قبولی از شرایط کاری بطور رضایت بخش عمل خواهد کرد.
لوله‌های موئین از این نظر که در طول خاموش بودن سیکل، جریان مبرد مایع به اواپراتور را متوقف نمی‌کنند با سایر انواع کنترل کننده‌های جریان مبرد تفاوت دارند. چون در طول خاموشی سیستم، فشار طرف پرفشار و کم فشار از طریق لوله موئین برابر می‌شود. به این دلیل در چنین سیستم‌هایی معمولاً از مخزن مایع استفاده نمی‌شود.
لوله‌های موئین علاوه بر ساختمان ساده و قیمت ارزان، هزینه سیستم تبرید و تولید را پایین می‌آورند. پیچیدن (لحیم کردن) طول معینی از لوله موئین به لوله مکش برای ایجاد مبدل حرارتی بین این دو لوله بوده و عمل مادون سرد شدن مایع و سوپرهیت شدن بخار خروجی از اوپراتور را انجام می‌دهد.

نکاتی پیرامون لوله موئین:

  1.  قطر و طول انتخابی در جدول لوله‌مویی باید متناسب با ظرفیت تبرید و اختلاف فشار سیستم باشد.
  2.  لوله‌های موئین در محل روی سیستم تبرید نصب می‌شوند و قابل تنظیم نیستند. در صورت تعویض شرایط محل با توجه به دمای محیط اندازه طول مویی را دوباره انتخاب و لوله‌مویی جدید را جایگزین کنید.